O projekcie

Projekt „Certyfikaty dla 50+„ jest realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyzszenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Wojewódzkim w Opolu.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz konkurencyjności na rynku pracy 120 osób w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach zamieszkujących powiat: głubczycki, nyski, prudnicki poprzez uczestnictwo w kursach komputerowych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 – 31.08.2014

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki