Rekrutacja

Osoby które będą chciały wziąć udział w projekcie będą musiały spełnić łącznie wszystkie wymienione poniżej kryteria:

  • mieszkają (w rozumieniu kodeksu cywilnego) bądź pracują na terenie powiatu głubczyckiego, nyskiego, prudnickiego
  • złożą ankietę wstępna ( dostępna w biurze oraz na stronie internetowej)
  • złożą dokumenty rekrutacyjne (formularz oraz regulamin)osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze projektu Głubczycach
  • złożą oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  • są osobami powyżej 50 roku życia

Dokumenty rekrutacyjne

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki