Usługi

W ramach projektu „Certyfiakty 50+” realizowane będą następujące usługi:

- I etap : KURS SZKOLENIE ECDL E-CITIZEN ( 36 h)

Program szkolenia obejmować będzie m.in.:

 1. Budowa zestawu komputera
 2. Podstawy korzystania z komputera
 3. System operacyjny - graficzny interfejs użytkownika
 4. Zarządzanie zasobami dyskowymi
 5. Posługiwanie się podstawowymi programami użytkowymi
 6. Edytor tekstu – podstawowe użytkowanie
 7. Podstawy internetu
 8. Podstawy poczty elektronicznej
 9. Wyszukiwarka sieciowa i wyszukiwanie informacji
 10. Srodki ostrożności związane z korzystaniem z zasobów internetu
 11. Serwis on-line
 12. Interakcyjne wykorzystanie zasobów internetu
 13. Prawna ochrona własności intelektualnej opublikowanej w internecie

- II etap :KURS SZKOLENIE ECDL CORE (150 h)

Program szkolenia składać się będzie z 7 modułów:

 1. Podstawy technik informatycznych
 2. Użytkowanie komputera
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Usługi w sieciach komputerowych

Ponadto poza usługami wszystkim osobom biorącym udział w projekcie zapewniamy:

 • kompleksową obsługę
 • materiały szkoleniowe
 • opłacenie kosztów egzaminu
 • zapewnienie poczęstunku, ciepłego posiłku podczas zajęć
 • zwrot kosztów dojazdu

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki