Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu będzie 120 osób (54 kobiet, 66 mężczyzn) w wieku 50-64 lat:

  1. bezrobotnych ( 22 kobiet, 26 mężczyzn)
  2. nieaktywnych zawodowo ( 16 kobiet, 20 mezczyzn)
  3. pracujących ( 16 kobiet, 20 mężczyzn)
zamieszkujących oraz pracujących w powiatach: głubczyckim, nyskim, prudnickim. 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki